مهندس محمود زنجانی
مهندس محمود زنجانی

نایب رئیس هیئت مدیره

مهندس محمدصادق ارجمندی
مهندس محمدصادق ارجمندی

منشی

مهندس حسین رحمانی
مهندس حسین رحمانی

خزانه دار

سیدحسن علائی
سیدحسن علائی

عضو هیئت مدیره


مهندس ناصرعظیمی
مهندس ناصرعظیمی

اعضاء علی البدل

مهندس خلیل کریمی
مهندس خلیل کریمی

اعضاء علی البدل


عباس محمدی والا
عباس محمدی والا

بازرسان

کامبیز کریم زاده
کامبیز کریم زاده

بازرسان