گروه 1ـ منابع آب و معادن
 1. رشته مواد(شامل: فلزات،سرامیک،کمپوزیت)
 2. رشته معادن
 3. رشته مهندسی آب
گروه 2 ـ ارزشیابی اموال منقول
 1. رشته آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی
 2. رشته اشیاء عتیقه و احجار کریمه
 3. رشته ساعت و جواهرات
 4. رشته فرش
 5. رشته لوازم خانگی و اداری
گروه 3 ـ امور پزشکی و غذایی
 1. رشته پزشکی
 2. رشته داروسازی و سم شناسی
 3. رشته مواد غذایی و مسمومیتهای ناشی از آن
گروه 4 ـ امور مالی
 1. رشته آمار
 2. رشته امور بازرگانی
 3. رشته تعیین نفقه
 4. رشته حسابداری وحسابرسی
 5. رشته بیمه
گروه 5 ـ امور وسایط نقلیه
 1. رشته امور حمل و نقل (ترابری)
 2. رشته امور وسایط نقلیه دریایی و غواصی
 3. رشته امور وسایط نقلیه ریلی
 4. رشته امور وسایط نقلیه موتوری‌زمینی
 5. رشته امور وسایط نقلیه هوایی
گروه 6 ـ راه و ساختمان و نقشه‌برداری
 1. رشته ابنیه و آثار باستانی
 2. رشته امور ثبتی
 3. رشته برنامه‌ ریزی شهری
 4. رشته راه و ساختمان
 5. رشته معماری داخلی و تزئینات
 6. رشته مهندسی ترافیک
 7. رشته مهندسی محیط زیست
 8. رشته نقشه برداری و اطلاعات مکانی
گروه 7 ـ صنعت و فن
 1. رشته الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده‌های شیمیایی
 2. رشته امور انرژی هسته‌ای
 3. رشته برق، الکترونیک و مخابرات
 4. رشته برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات
 5. رشته تأسیسات ساختمانی
 6. رشته صنایع گاز و گازرسانی
 7. رشته صنایع نفت
 8. رشته کامپیوتر (رایانه) و فن آوری اطلاعات
 9. رشته مهندسی پزشکی ـ لوازم و تجهیزات پزشکی
 10. رشته مهندسی هوا فضا
 11. رشته نساجی و رنگرزی
گروه 8 ـ فنون هنری
 1. رشته امور ورزشی
 2. رشته تالیفات
 3. رشته تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی
 4. رشته تشخیص اصالت خط ،امضاء و اثر انگشت
 5. رشته تمبر
 6. رشته چاپ وچاپخانه
 7. رشته شعر وسرود
 8. رشته صنایع دستی
 9. رشته طراحی و گرافیک
 10. رشته فیلم وعکاسی
 11. رشته موسیقی
گروه 9 ـ کشاورزی و منابع طبیعی
 1. رشته آبزیان و شیلات
 2. رشته دامپروری و دامپزشکی
 3. رشته صنایع چوب
 4. رشته کشاورزی و منابع طبیعی
 5. رشته گیاه پزشکی
 6. رشته محصولات دامی (پوست و چرم ـ سالامبور و روده)
 7. رشته محیط زیست طبیعی
گروه 10 ـ خدمات عمومی و اداری
 1. رشته امور آموزشی
 2. رشته امور اداری و استخدامی
 3. رشته امور خبرنگاری و روزنامه نگاری
 4. رشته امور گمرکی
 5. رشته ایرانگردی و جهانگردی
 6. رشته ثبت شرکتها،علائم تجاری و اختراعات
 7. رشته زبانهای خارجی
 8. رشته کتاب و کتابداری
گروه 11 ـ ایمنی و حوادث
 1. رشته امور آتش‌سوزی وآتش‌نشانی
 2. رشته امور اسلحه
 3. رشته امنیت عمومی
 4. رشته حوادث ناشی از کار
گروه 12 ـ امور بیوتکنولوژی (انسانی)
 1. رشته بیوتکنولوژی (انسانی)
 2. رشته مواد محترقه منفجره (ناریه)
 3. رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری
گروه 13 ـ امور انرژی هسته ای
 1. بررسی و تشخیص عوامل موثر در حوادث ناشی از پرتوگیری
 2. تعیین اثرات پرتوگیری غیر عادی و محاسبه حدود و مقدار پرتوگیری