آدرس


قزوین ، خیابان حکم آباد ، کوچه قانع (فروغ-مجسمه ساز) ، پلاک 55 - کدپستی 3415615993
ساعت کار 8 صبح تا 15:30 - پنجشنبه ها 8 صبح تا 13:30
كد پستي : 5161-1-34156
شماره تلفن: 5-33356820-028
نمابر : 33338617-028