معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین

حق جوئی و اعتلای کلمه حق ریشه در فطرت انسانها داشته و عدالت خواهی از مشخصات بارز هر جامعه بشری است . دادگستری و عدالت محوری نیز به تعیین وسیله قوام و دوام جوامع بوده و از وظایف خاص حاکمان و کارگزاران حکومتی است . در این میان ، شتاب پیشرفت بشر در علوم فنون و تکنولوژی و گستردگی فعالیت های او در زمینه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و … بر پیچیدگی امور افزوده و مزید بر آن گسترش روز افزون شبکه ارتباطات ، فناوری ، لزوم استفاده از خدمات افراد کاردان ، متخصص و بصیر را صد چندان نموده ، بطوریکه بهره گیری از نظرات و تخصص های کارشناسانه در زمینه های مختلف تنها گزینه ممکن بوده و در قوانین مدون حقوقی نیز پیش بینی و تکلیف گردیده است . کانون کارشناسان رسمی مجمعی از متخصصان و عالمان به دانش و مسائل روز است که با تصویب لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کاشناسان رسمی توسط شورای انقلاب به صورت یک نهاد مستقل از بدو شروع فعالیت ، افتخار همراهی دستگاه قضائی در جهت حفظ حقوق قانونی مردم و فراهم نمودن موجبات رضایت آنها را در کارنامه خود داشته و بعنوان بازوی فنی قوه قضائیه سهم معتنابهی در استقرار عدالت و گسترش حق جوئی و روان سازی پروسه تمیز حق از باطل دارد . کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین نیز با تأسی به سلف خود ، همکاری صادقانه و صمیمانه با دستگاه قضائی استان بمنظور اجرای عدالت و خدمت به مردم را نصب العین خود قرار داده است . فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری قزوین از حیث تشکیلات اداری سالها قبل از تشکیل کانون با عنوان « دفتر نمایندگی » تحت نظر کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران انجام می گرفت . با افزایش تعداد کارشناسان رسمی در قزوین و رسیدن به حد نصاب و مهیا شدن شرایط و در اجرای قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در اسفند ماه ۱۳۸۲ ، با تشکیل اولین مجمع عمومی و برگزاری انتخابات ، نهاد « کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین »‌ با شخصیت حقوقی مستقل و تحت نظر شورای عالی کارشناسان تأسیس و رسماً شروع به کار نمود « کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین » از بدو تأسیس با تلاش ، همیاری و هم اندیشی اعضاء فعالیت های مثمر و مفیدی در زمینه های مختلف از جمله خرید یکباب ساختمان دو طبقه با طراحی جدید و زیبا و بهترین تجهیزات در یکی از بهترین نقاط شهر با اخذ تسهیلات و اعتبار از منابع بانکی و خودیاری اعضاء جهت استقرار تشکیلات اداری مالی کانون ، افتتاح حساب بانکی سیبا جهت تودیع وجوه مربوط به هزینه و حق الزحمه کارشناسان جهت رفاه حال متقاضیان باهمکاری مسئولین محترم دادگستری ، تشکیل کمیسیونها و کار گروههای تخصصی در رشته های مختلف کارشناسی ، تشکیل کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته های مختلف کارشناسی و عضویت کارشناسان با سابقه و متخصص در آنها ، تشکیل دادسرا و دادگاه انتظامی کانون بمنظور بررسی و رسیدگی به شکایات و تخلفات احتمالی علیه کارشناسان ، طرح و بررسی درخواست های کارشناسی رایگان متقاضیان کم بضاعت و معرفی شده از طرف دادگستری استان ، ایجاد دفاتر نمایندگی در مراجع قضائی با موافقت و استقبال مسئولین محترم دادگستری و تجهیز آنها جهت تشکیلات اداری بمنظور برقراری ارتباط بیشتر و سازنده بامراجع قضائی و مردم و تسهیل امور متقاضیان کارشناسی و دسترسی سریع تر به کارشناسان را انجام داده است .« کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین » همچنین ایجاد زمینه و بستر مناسب و لازم جهت جذب نیروهای متخصص ، تدارک موجبات تعالی علمی و تجربی کاشناسان عضو ، نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین کارشناسان عضو از طریق شورایعالی کارشناسان بامؤسسات مشابه ، تشکیل بانک اطلاعات نرم افزاری بمنظور دسترسی کارشناسان عضو به آخرین اطلاعات مربوط به رشته های مختلف کارشناسی ، انجام فعالیت های رفاهی ، تفریحی و گردشگری جهت رفاه اعضاء و خانواده های آنها ، تعیین کارشناس کشیک در دفاتر نمایندگی دادگستری و دادسرا بمنظور دسترسی سریع به کاشناسی در مواقع ضروری و … را در برنامه های آتی خود دارد .« کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین » با توجه به نیاز استان و جهت ارتقاء‌ کیفی امور و ارائه هر چه بیشتر و بهتر خدمات کارشناسی طی سالهای گذشته با انتخاب اصلح از بین متخصصین و افراد متعهد و کاردان ،‌تعداد کارشناسان رسمی خود را از ۳۴ نفر در سال ۸۴ به ۴۰۳ نفر در سال ۱۳۹۵و تعداد رشته های تخصصی را از ۸ گروه به ۱۲ گروه افزایش داده که اسامی ، عکس ، نشانی ، تاریخ شروع کارشناسی ، تخصص ها و رشته کاشناسی آنها برای حوزه های مختلف قضائی استان قزوین در کتاب « مشخصات کارشناسان رسمی استان قزوین » که نسخه ای از آن در دستان شماست گردآوری و جهت استفاده به دستگاه قضائی استان تقدیم نموده است . امید است مجموعه حاضر که حاصل تلاش بی وقفه هیأت مدیره و اعضاء کانون می باشد مورد استفاده و مقبول طبع صاحب نظران ، همکاران ، قضات شریف و محترم دادسراها و محاکم عمومی استان و مسئولین محترم قضائی قرار گرفته و با ادامه هدایت و حمایتشان در ارتباط با امور کارشناسی و همیاری و همکاری بیشتر این کانون را در ارائه خدمات مطلوبتر و ارتقاء سطح کیفی و کمی وظائف قانونی خودیاری و مساعدت فرمایند .

هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری
استان قزوین