برای درج درکتاب جدید تا مورخ ۹۴/۶/۲۵ تمدید شد.
درخواست کنندگان در ساعات اداری به دفترکانون مراجعه فرمایند.

نظام نامه حوزه جغرافیائی خدمات کارشناسی

۱)     در اجرای مفاد بند ( ب ) ماده ( ۷ ) قانون کارشناسان رسمی دادگستری نظام نامه حوزه جغرافیائی خدمات کارشناسی بمنظور گسترش خدمات کارشناسان متناسب با تجربیات علمی و فنی بشرح زیر تدوین می شود :
حوزه جغرافیائی خدمات کارشناسی به منطقه ای اطلاق می شود که کارشناس مجاز به ارائه خدمات کارشناسی در آن منطقه می باشد .

۲)     مبنای تعیین حوزه جغرافیائی اولیه شرکت در آزمون پذیرش کارشناسان رسمی دادگستری و طی مراحل قانونی است .

۳)    حوزه جغرافیائی اولیه که به ترتیب مقرر در ماده ۲ تعیین می شود غیر قابل تغییر می باشد مگر در چهارچوب نظام نامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری ( مصوب جلسات ۱۳۸۳/۶/۱۲ و ۱۳۸۳/۹/۵ شورایعالی)

۴)    کارشناسان رسمی دادگستری پس از پنج سال سابقه خدمت در شهرستان مورد پذیرش با اولویت انجام امور کارشناسی در شهرستان مربوطه می توانند در سایر شهرستانهای استان نیز خدمات کارشناسی ارائه نمایند

۵)     کارشناسان رسمی دادگستری با ده سال سابقه خدمت می توانند با رعایت اولویت شهرستان مربوطه و سایر شهرستانهای استان در مرکز استان ذیربط نسبت به ارائه خدمات کارشناسی اقدام نمایند .

۶)     کارشناسان رسمی دادگستری دارای ۱۵ سال سابقه خدمت می توانند با رعایت اولویت های مقرر در ماده ۵ این نظام نامه در سایر استانها نیز به استثنای شهر تهران اقدام به ارائه خدمات کارشناسی نمایند .

۷)    کارشناسان رسمی دادگستری با ۱۸ سال سابقه خدمت می توانند علاوه بر ارائه خدمات کارشناسی در سایر استانها در شهر تهران نیز اقدام به ارائه خدمات کارشناسی نمایند .

۸)    کارشناسان شهرستانها و مناطق استان تهران پس از ۵ سال سابقه خدمت می توانند در کلیه شهرستانها و مناطق(به استثنای منطقه ۱ تهران ) اقدام به ارائه کارشناس نمایند و پس از ۱۰ سال سابقه خدمت ، در سراسر کشور مجاز به ارائه خدمات کارشناسی هستند .

۹)      مدت محرومیت از خدمات کارشناسی کارشناسانی که محکومیت دارند برای توسعه حوزه جغرافیائی به زمانهای تعیین شده در مواد فوق اضافه می شود و بهر جهت در زمان محرومیت حوزه جغرافیائی غیر قابل تغییر است .

۱۰)  تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه اولیه پذیرش کارشناس قابل رسیدگی است مگر در مورد کارشناسانی که وفق نظام نامه نقل و انتقال کارشناسان به حوزه دیگری منتقل شوند که در این صورت رسیدگی به تخلفات نیز در حوزه جدید انجام خواهد شد .

۱۱)  در صورت ارجاع کار خارج از چهارچوب این نظام نامه توسط محاکم و مراجع قضائی کارشناسان موظف به اعلام مراتب به مراجع مذکور هستند و در صورت تأکید بر اجرای قرار کارشناسی ، چناچه معذوریت و جهات ردی وجود نداشته باشد کارشناس اقدام به اجرای قرار کارشناسی می نماید .

۱۲) هیچیک از کارشناسان خارج از حوزه جغرافیائی خود مجاز به ایجاد دفتر کارشناسی نمی باشند.
این نظام نامه در ۱۲ ماده در جلسه مورخه ۱۳۸۵/۵/۲۶ شورایعالی به تصویب رسید.

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی (الزامی)