کلاس دادیاری درمحل کانون

چهارشنبه ۲۵ دیماه برگزار میگردد.

ثبت نام کلاسهای آموزشی قانون …..

۱- قانون تعیین تکلیف ساختمانهای فاقد سند رسمی ۲- قانون ساماندهی شهرهای پائین ۲۵ هزار نفر همکارانی که تمایل به شرکت دارند ظرف یک هفته به دفتر کانون جهت ثبت نام مراجعه نمایند. ...

ثبت نام در کلاس آموزشی آشنائی با اینترنت

از همکاران دعوت میشود ظرف یک هفته به دفترکانون جهت ثبت نام مراجعه فرمایند.

کلاس آموزشی : نظام داوری – جهت ثبت نام به دفترکانون ظرف یک هفته مراجعه فرمائید.

کلاس آموزشی : نظام داوری شرایط ثبت نام: ۱- برای همه گروههای کارشناسی ۲- سابقه بالای ده سال ساعت آموزش : ۵۰ ساعت آموزش خبره همکارانی که تمایل به شرکت دارند ظرف یک هفته به دفتر کانون جهت ثبت نام مراجعه نمایند. ...

ثبت نام مرحله دوم کلاس تفسیر عکسهای هوائی بمدت ۲۰ روز

به دفتر کانون مراجعه فرمائید. برای ثبت نام شرط ذیل ضروری میباشد : داشتن ۵ سال سابقه کارشناسی در مدت ۲۰ روز از تاریخ اطلاعیه برای ثبت نام به دفترکانون مراجعه فرمائید. ...

جهت ثبت نام در کلاسهای ذیل ظرف یکهفته به کانون مراجعه فرمائید.

موضوع : قانون تعیین و تکلیف ساختمانهای فاقد سندرسمی وزراعی قانون سامان دهی شهرهای زیر۲۵۰۰۰ نفر حقوق ثبت برای اطلاع بیشتر متن کامل را کلیک کنید موضوع کلاس : ۱- قانون تعیین و تکلیف ساختمانهای فاقد سندرسمی وزراعی ۲- قانون سامان دهی شهرهای زیر۲۵۰۰۰ نفر ۳- ...

اطلاعیه برگزاری دوره تفسیر عکسهای هوایی

کلاس آموزشی آشنائی با : سندمشاعی – اسناد مالکیت – اسناد عادی

چهارشنبه ها – بمدت ۵ جلسه اولین جلسه مورخه   ۲۳ مردادماه کلاس آشنائی با : سند مشاعی – اسناد مالکیت – اسناد عادی از روز چهارشنبه  ۲۳/۵/۹۲ – بمدت ۵ هفته ساعت ۱۸ – درمحل کانون با حضور استاد : قاضی میرسعید برگزار میگردد. از ه ...

کلاس آموزشی آشنایی با مقررات جدید راهنمائی و رانندگی

یکشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۱ – رأس ساعت ۱۷ – در محل کانون توسط : جناب سرهنگ داودی

کلاس حقوقی :آئین دادرسی و …..

با حضور استاد سیدمسعود قاسمی دوشنبه ها ساعت ۱۷ در محل کانون مورد استفاده کلیه رشته ها موضوع :  آئین دادرسی مدنی – آئین دادرسی حقوقی – مسائل مربوط به امور قراردادها و مبایعه نامه ها ...