آدرس : بیمه پاسارگاد : قزوین- ابتدای خیابان عارف – کوچه مهدی- پلاک ۱۱ – شماره تلفن ثابت ۳۳۳۴۴۶۴۴ به مدیریت خانم اعظم مرادیان

این تفاهم نامه از تاریخ ۹۷/۰۴/۱۶ تا تاریخ ۹۸/۰۴/۱۶ دارای اعتبار میباشد و درصورت تمایل طرفین قابل تمدید خواهد بود.
111 003 111 001