برای اطلاع بیشتر برروی متن کامل کلیک کنید
شرایط ثبت نام :

۱- در گروه ساختمان داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه و در گروه کشاورزی ۵ سال.
۲- هزینه ثبت نام ۳۰۰ هزارتومان
۳- شروع کلاس : خرداد ماه میباشد که ساعت و روز آن متعاقباً اعلام خواهدشد.