همکارگرامی شایسته است اولین جلسه دوره آموزشی ICDL  روز سه شنبه ۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۶ در محل کانون حضور بهمرسانید