رستوران

/بروستد – ?جوجه بروستد ولیعصر
/تالار – ?رستوران تالار شهر

تفاهم نامه با جوجه بروستد ولیعصر ??

?آدرس :
بلوار خامنه ای ، به مدیریت آقای ایزدخواه
✅تخفیف ویژه اعضا : ( ۱۰ % + حذف ۹ % مالیات بر ارزش افزوده )
با ارائه کارت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین