images

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

راه اندازی سامانه ۲۰۲۰ …
images

اداره کل بیمه سلامت استان قزوین

images (4)

جزوه تفسیر عکسهای هوایی

اصول+و+کاربرد+فتوگرامتری+،دورکاوی جزوه  
images

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

رؤسای محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور… موضوع: صلاحیتها در سامانه ۲۰۲۰
download

استانداری قزوین-فرمانداری شهرستان قزوین

رئیس محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان باسلام …
download

قوه قضائیه دادگستری کل استان قزوین

بازپرسان و دادیاران محترم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین…
images

پیرو بخشنامه قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴…

بخشنامه: طبق دستور مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ معاونت محترم قضایی و رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان قزوین، مشاهده می گردد در بعضی از پرونده های هیئتی، همکاران کارشناس باتفاق در بازدیدها شرکت نمی نمایند. لذا بموجب این بخشنامه شایسته است کلیه همکاران محترم در ق ...
download

قوه قضائیه

رئیس محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین…
download

جشن نیکوکاری

برنامه زمان بندی جشن نیکوکاری …
images

شورایعالی

رؤسای محترم کانون های کارشناسان رسمی دادگستری…