پیرو نامه ریاست دادگستری به استاندار محترم

پیرو نامه ریاست دادگستری به استاندار محترم لیست کارشناسان و رشته های موجود

نامه ریاست محترم دادگستری جناب آقای انصاری

نامه ریاست محترم دادگستری جناب آقای انصاری به استاندار محترم جناب آقای عجم در جهت استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری …….

شاخص قیمت های بانک مرکزی

کارشناسان محترم گروههای یازده گانه برای استفاده از شاخص های قیمت بانک مرکزی به آدرس مستقیم زیر مراجعه کنید. http://www.cbi.ir/simplelist/1591.aspx

برای درخواست افزایش صلاحیت

کارشناسان محترمی که بیشتر از یک سال ….. کارشناسان محترمی که بیش از یکسال سابقه کارشناسی دارند با پر کردن فرم  زیر برای درخواست ا فزایش صلاحیت خود به دفتر کانون مراجعه نمایند. ...

اعلام نتیجه ازمون متقاضیان کارشناسی رسمی ۲۴ و ۲۵ تیرماه و ۱۴ مرداد ۱۳۸۹

از طریق ارتباط با واحد آزمون شورایعالی کارشناسان http://scioe.iranianwebdevelopers.com http://scioe.iranianwebdevelopers.com
IMG_1497

مراسم گرامیداشت روز کارشناس

ساعات کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین

صبح ها از ساعت ۸ الی ۱۳:۳۰ بعد از ظهرها از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹ پنجشنبه ها از ساعت ۸ الی ۱۳

عضو دادگاه انتظامی کانون کارشناسان

جناب آقای محمد قاسمی مستشار محترم محاکم تجدید نظر استان قزوین
1_2015_7_15_14_41.png

مراسم افتتاحیه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین