پروژه

نظرسنجی درخصوص آگاهی از حقوق مصرف کننده

نظرسنجی درخصوص آگاهی از حقوق مصرف کننده مقدمه: اطلاع از اینکه مردم به چه فکر می­کنند و نظراتشان راجع به مسائل چگونه است می­تواند به برنامه­ریزان و مسئولان اجرایی در سطوح مختلف کمک نماید تا تعاملشان را با افراد جامعه و مخاطبان بیشتر نمایند. به همین منظ ...
index4

بررسی نقش راه در تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی

مقدمه : قرآن کریم در اهمیّت نجات انسان از مرگ در آیه ۳۲ سوره مائده می فرماید : « وَ مَن اَحیاها فَکَ ََإنمًا اَحیا النّاسَ جَمیعاً : یعنی هرکه نفسی را حیات بخشد ( از مرگ نجات دهد ) مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده » در باره اهمیّت تصادفات وسائط [ ...
images1

ترمینولوژی حقوق کشاورزی قسمت دوم

ترمینولوژی حقوق کشاورزی قسمت دوم مولف: آقای مهندس اردشیر درکی الف .   آب ساحلی: قسمتی از دریا که به فاصله شش میل بحری از سواحل ایران از حد پست ترین جزر و موازی با آن در طول سواحل ممتد است آب ساحلی ایران محسوب و در این منطقه قسمت های واقعه در زیر ...

ترمینولوژی حقوق کشاورزی قسمت اول

ترمینولوژی حقوق کشاورزی قسمت اول مؤلف : آقای مهندس اردشیر درکی ترمینولوژی حقوق کشاورزی ( قسمت اول ) الف آبادی: روستا.   ابنیه: تاسیسات، ساختمانها ،جمع بنا   اجرائیه: برگه ای که از مراجع قضایی یا اداری خاص به منظور اجرای دستور خاص یا مفاد سند ...

حوادث در کارگاههای ساختمانی وضوابط تعیین مقصرازنقطه نظرِصرف کارشناسی

  حوادثی که در کارگاه های ساختمانی به وقوع می پیونددازجمله حوادثی هستندکه بررسی آنها از ویژگیهای خاصی برخوردار است که بررسی دقیق آنها وکشف علل مؤثر در بروز آنها وتعیین اشخاصی که تقصیر(از نقطه نظرِصرف کارشناسی) آنها مؤثر در بروز حادثه بوده اند مست ...

بررسی جایگاه حقوقی تقصیر نسبی ( درصدی ) اعلامی از سوی کارشناسان حوادث ناشی از کار

پیشرفت صنعت در جوامع بشری نتایج گوناگونی به دنبال داشت که از آن میان می توان به دو پدیده متضاد رفاه و آسایش بشر در جهت استفاده از تکنولوژی و مشکلات و مشقات ناشی از رشد صنعت اشاره نمود .یکی از تبعات سوء رشد تکنولوژی و صنعت در جامعه بشری حوادث گوناگون م ...

ویژگی های نظریه کارشناسی از منظر قانون

دگرگونی های ایجادشده در همه ابعاد زندگی بشر در ده های اخیر روابط اجتماعی واقتصادی وفرهنگی وهنری و۰۰۰را بسیار پیچیده ومملو از پدیده های بدیع ونوظهور نمود که پرداختن به همه آنها وتجزیه وتحلیل مسائل مربوطه را توسط یک عده خاص غیر مقدور ساخت وبه دنبال این ...

حوادث در کارگاههای ساختمانی وضوابط تعیین مقصرازنقطه نظرِصرف کارشناسی

حوادثی که در کارگاه های ساختماتنی به وقوع میپیونددازجمله حوادثی میباشند که بررسی آنها از ویژگیهای خاصی برخوردار است که بررسی دقیق آنها وکشف علل مؤثر در بروز آنها وتعیین اشخاصی که تقصیر(از نقطه نظرِصرف کارشناسی) آنها مؤثر در بروز حادثه بوده اند مستلزم ...